AANVRAAGFORMULIER VAN HET HONDENLOGBOEK VOOR STAMBOOMLOZE HONDEN.

Voorwaarden voor het aanvragen van het hondenlogboek:

1. De aanvraag dient minimaal 4 weken (20 werkdagen) voor het evenement in het bezit van de Commissie Werkhonden te zijn.

2. De hond dient gechipt te zijn.

3. De hond moet geregistreerd zijn bij de Nederlandse Databank Gezelschapsdieren (NDG). Tel: 0900 - 4040456.

   Overschrijven van de registratie naar de NDG is mogelijk via de site www.ndg.nl > mutatie formulier.

4. Er dient 40, = overgemaakt te worden op gironummer 5366786 t.n.v. Commissie Werkhonden, onder vermelding van: Aanvraag hondenlogboek.

    Het logboek wordt verstuurd als de betaling is bijgeschreven en de NDG registratie is te raadplegen op de site van de NDG.
 

Gegevens van de hond
Naam van de hond Reu / Teef
Ras 
Geboortedatum Kleur beharing
Is de hond aan de oren gecoupeerd? 1):


Is de hond aan de staart gecoupeerd?1):


1) Indien deze vraag met - ja - wordt beantwoord dient een bewijs van afkomst van de hond per post te worden verzonden aan de secretaris van de CWH. Indien op medische gronden een amputatie is uitgevoerd, dient een kopie van de verklaring van de dierenarts mee te worden gezonden.
 
Chip/Tatoeagenummer

Gegevens Eigenaar
Naam van de eigenaar
Adres
Postcode Woonplaats*
Telefoonnummer
Emailadres

 


 
Via de knop "verstuur" verzenden aan het secretariaat van de CWH.

Secretaris:
G. Besselink
Oeverstraat 12                                                                        
Terug naar start, klik hier.
7011 CH Gaanderen
Tel. 0315-325665
e-mail: cwh@raadwerkhonden.nl
website: www.commissiewerkhonden.nl